blog Praktijk de Branding - praktijk de Branding

praktijk de branding, massagetherapie en meer...
een zee van aandacht bij praktijk de branding
diensten Praktijk de Branding
massagetherapie, bewustwording, healing, hooggevoeligheid
Ga naar de inhoud

blog Praktijk de Branding

BLOG Praktijk de Branding -  Wil je reageren op de tekst, doe dit dan via de mail. Wil je delen? Klik onderaan het Blog op de gewenste social button.
BLOG - What the bleep are you doing?

"Wat doe je nou eigenlijk?" vragen cliënten aan mij, als ze aan derden willen vertellen wat ze in de praktijk hebben ervaren. Dan wordt duidelijk, dat het niet zo makkelijk is om er woorden aan te geven.

Dat heeft volgens mij alles te maken met het feit, dat het voelen de hoofdrol speelt tijdens de behandelingen en dus niet het denken.
Het denken wordt tijdelijk op een lager pitje gezet, zodat ervaren kan worden, wat er op dat moment speelt en inzichten kunnen ontstaan. Hoe leg je een gevoel uit? De inzichten die eruit ontstaan, zijn misschien nog enigszins uit te leggen, maar gevoelens zijn zeer persoonlijk en heel erg in het moment aanwezig. Bij deze doe ik toch een poging om uit te leggen wat ik doe tijdens een behandeling...
  
In eerste instantie verwijs ik dan naar datgene waar ik kennis over heb opgedaan via opleidingen/cursussen. Daarnaast heb ik door mijn jarenlange praktijk- en persoonlijke ervaring de nodige praktische kennis en vaardigheden in bewustwordingsprocessen opgedaan. Er is echter ook nog een ander aspect, dat moeilijker te omschrijven is omdat het niet tastbaar is. Ik heb er geen diploma of certificaat van, heb er niet voor gestudeerd, maar heb het naar boven laten komen.

"Na het omarmen van mijn hooggevoeligheid hebben bepaalde kwaliteiten zich steeds meer ont-wikkeld. Ik heb gemerkt, dat met het verwerken van oude pijnen, en na het loslaten van niet bij mij passende, overtuigingen en patronen, ik steeds helderder ga waarnemen (denk hierbij aan helder voelen, horen, zien)."

Eerder heb ik dit niet zo benoemd (een oude pijn en angst voor afwijzing zat in de weg), maar opeens kan ik er niet meer omheen en is het blijkbaar tijd om het te benoemen.

Helderheid ontstaat tijdens gesprekken, al of niet gecombineerd met aanraking. Terwijl iemand zijn verhaal vertelt, zie ik meestal al snel de grote lijn. Onuitgesproken informatie, dat wat doorschijnt achter het verhaal. Ik zie de reacties (emoties en/of gedrag) en haak hierop (zo nodig) in, waardoor er bewustwording ontstaat over wat er in de diepere laag ligt te sluimeren.
 
Als het moment daar is komen processen bijna als vanzelf op gang. Informatie die van belang is op dat moment komt bij mij of de ander binnen. Als therapeut ben ik hierbij behulpzaam door e.e.a. te benadrukken of door te vragen, waardoor helderheid kan ontstaan.

Of terwijl ik met m’n handen contact maak met de persoon, komt er een reactie op gang. Zowel bij mij, maar vooral de reactie bij de ander is van belang. Wat gebeurt er bij die ander, wat doet het met haar/hem, wat voor reactie ontstaat er, welke gedachte komt er bij die persoon naar boven en/of welk gevoel roept het bij haar/hem op? Hier contact mee maken geeft informatie over wat er speelt. Het voelen speelt hierbij de hoofdrol, i.p.v. het denken. En hoe meer aanwezigheid er is in het Moment, hoe meer er kan gebeuren...

Gonnie Hommersen
© JV webdesign 2024
Praktijkadres: Huibert Pootstraat 23, 1962HA Heemskerk - Tel. 0251-236988 / 06-49798515
Terug naar de inhoud