Praktijk info - praktijk de Branding

diensten Praktijk de Branding
massagetherapie, bewustwording, healing, hooggevoeligheid
Ga naar de inhoud
Praktijk de Branding - Algemeen

Massagetherapie - Bewustwording - Healing - HSP begeleiding

Huibert Pootstraat 23
1962 HA Heemskerk
tel. 0251-236988


Kamer van Koophandel Amsterdam: Nr. 34267642

BTW nr. telefonisch opvraagbaar indien nodigIBAN: NL54 INGB 0003085685

AGB code praktijk: 90013855

zorgverlenersnummer: 90034903


Beroepsvereniging

Aangesloten bij de:
V.B.A.G. - Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze
en de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
lidmaatschapnummer 2090111

Koepelorganisatie

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
De therapeut staat ingeschreven in het RBCZ-register, is Registertherapeut BCZ® en is onderhevig aan het TCZ-tuchtrecht.
Touch Pro® Stoelmassage

aangesloten bij Touch Pro® Stoelmasseurs, lidnr. 066664
zorgverlenernummer 90.034903
Terug naar de inhoud