Uw privacy - praktijk de Branding

praktijk de branding, massagetherapie en meer...
een zee van aandacht bij praktijk de branding
diensten Praktijk de Branding
massagetherapie, bewustwording, healing, hooggevoeligheid
Ga naar de inhoud

Uw privacy

INFO
Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeeenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. U bent verplicht om juiste en voldoende informatie te verstrekken. U hebt recht op inzage in uw dossier.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • Er voor zorg, dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. (ook de digitale)

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Niet alleen is dit een wettelijk voorschrift, ook beschouw ik dat als een belangrijke voorwaarde voor het scheppen van vertrouwen.
De gegevens uit uw dossier kunnen, verder voor de volgende doelen gebruikt worden:

Na uw expliciete toestemming:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond
 • Bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

en verder:
 • Voor het gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie).

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven - zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist - 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “behandeling natuurgeneeskunde”
 • De kosten van het consult© JV webdesign 2024
Praktijkadres: Huibert Pootstraat 23, 1962HA Heemskerk - Tel. 0251-236988 / 06-49798515
Terug naar de inhoud