Toelichting behandeling - praktijk de Branding

praktijk de branding, massagetherapie en meer...
een zee van aandacht bij praktijk de branding
diensten Praktijk de Branding
massagetherapie, bewustwording, healing, hooggevoeligheid
Ga naar de inhoud

Toelichting behandeling

INFO
Welkom bij Praktijk de Branding  

Naast informatie over de gang van zaken in de praktijk, vind je hier ook informatie over enkele wettelijke regelingen.
 
Hoe ziet een behandeling eruit
Aangezien ieder mens uniek is, wordt ook de behandeling afgestemd op deze eigenheid. In de eerste sessie bespreken we de reden van je komst en vertel ik je e.e.a. over mijn manier van werken. Als je je daarin kunt vinden en besluit om door te gaan doorlopen we de anamnese. Zo mogelijk laat ik je ook praktisch kennismaken met de behandeling.
 
Elke volgende behandeling bespreken we kort wat je hebt ervaren na de vorige keer en hoe je er nu bij zit. Daar stemmen we de behandeling op af, die dus iedere keer anders kan zijn. Na de behandeling hebben we een kort evaluerend gesprek. Hoeveel sessies er nodig/wenselijk zijn is per persoon verschillend.
 
Aanwijzingen rondom de sessie:
Gebruik geen alcohol of drugs voor de sessie. Ook bij voorkeur geen parfum of andere sterke geuren. Kom schoon de sessieruimte in.
 
Ik adviseer je om na een sessie ruim water te drinken.
Werken met het lichaam en met emoties (met of zonder fysieke aanraking) maakt veel afvalstoffen los en het zou jammer zijn om die niet af te voeren. Dit kan mogelijk hoofdpijn, spierpijn en dergelijke veroorzaken. Ook is het fijn om na een sessie even wat tijd voor jezelf te nemen.
Als je fysieke klachten hebt, houdt er dan rekening mee dat je klachten in eerste instantie kunnen verergeren. Vaak is dat een teken dat je systeem zich probeert vast te klampen aan de veiligheid van het vertrouwde, zelfs al is dat pijn of ongemak. Ook wordt je je bewuster van wat er is, waardoor je het meer gaat voelen.
Ik raad je aan om na de sessie aantekeningen te maken van wat er gebeurd is. Het zal je helpen veranderingen en patronen te ontdekken.
 
Gezondheid
Ik ga ervan uit dat je als cliënt zelf de verantwoordelijkheid draagt voor je welzijn. Dit betekent onder andere dat je me op de hoogte stelt van fysieke en geestelijke ziekte, zeker als je onder medische behandeling bent. Als er ernstige of langdurige aandoeningen zijn, moet ik wellicht overleggen met je huisarts, waarvoor ik altijd eerst je toestemming zal vragen.
 
Tarief
Een sessie duurt ongeveer 75 minuten (reken voor de eerste keer 90 minuten). Het tarief is € 70,=. Dit bedrag is inclusief voorbereidingstijd en verslaglegging. Afspraken die niet tijdig (24 uur van te voren) worden afgezegd, worden in rekening gebracht en zijn niet declarabel.
 
Vergoedingen
Na de sessie krijg je direct een nota. Deze nota kun je gebruiken voor het indienen van een declaratie bij je ziektekostenverzekering. De praktijk is aangesloten bij de beroepsorganisatie VBAG en de koepelorganisatie RBCZ. Op grond daarvan zullen veel ziektekostenverzekeringen de sessie (geheel of gedeeltelijk = afhankelijk van de verzekeraar) vergoeden, mits je aanvullend verzekerd bent. De beschrijving van een behandeling richting verzekeraars is: “natuurgeneeskundig consult (prestatiecode 24005)”. Het wel/niet vergoeden en de hoogte van de vergoeding verschilt per ziektekostenverzekeraar. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden of neem contact op met de betreffende ziektekostenverzekeraar.
 
Betaling
Er is geen pinapparaat aanwezig in de praktijk.
Contante betaling is een snelle en daardoor fijne optie. Uiteraard is overmaken ook mogelijk. Dit kan ter plekke gedaan worden of nadien. Dan graag het bedrag binnen 7 dagen, o.v.v. notanummer overmaken op rekeningnummer NL54INGB0003085685, ten name van "Praktijk de Branding" te Heemskerk.
Betaal alsjeblieft op tijd, met vermelding van notanummer. Zo bespaar je mij administratief zoekwerk.
 
Rechten en plichten m.b.t. de Privacy-wet
Voor alles wat je me vertelt of in je intakeformulier opschrijft en voor de verslagen die ik maak van de sessies, geldt geheimhouding. Niet alleen is dit een wettelijk voorschrift, ook beschouw ik dat als een belangrijke voorwaarde voor het scheppen van vertrouwen. Je hebt recht op inzage in het door mij gemaakte dossier. Je bent verplicht om juiste en voldoende informatie te verstrekken. Voor meer informatie zie ook de website https://www.praktijkdebranding.nl/privacy.html
 
Klachtenregeling
Als betrokken therapeut doe ik er alles aan om op een goede en respectvolle wijze hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat er iets is waar je ontevreden over bent. Graag hoor ik dit, zodat we dit samen kunnen bespreken.
Mochten we er desondanks samen niet uit komen, dan gelden de bepalingen, beroepscode en klachtenregeling van de www.vbag.nl en de RBCZ/TCZ www.tcz.nu
Voor meer informatie zie de website: www.vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html.
 
Als therapeut sta ik ingeschreven in het RBCZ-register, als registertherapeut BCZ en ben ik onderhevig aan het TCZ-tuchtrecht (www.rbcz.nu)  
 
Ik wens je een mooie ontdekkingsreis naar jezelf.
 
Gonnie Hommersen
© JV webdesign 2023
Praktijkadres: Huibert Pootstraat 23, 1962HA Heemskerk - Tel. 0251-236988 / 06-49798515
Terug naar de inhoud